Energi

Vindenergi

En sikker engineering partner

Hos DAVINCI finder du en erfaren og sikker partner i energibranchen. Vi har meget stor og bred erfaring blandt andet i vindindustrien, hvor en stor del af vores ingeniører arbejder dagligt. Vi deltager i meget varierede projekter; lige fra udvikling, konstruktion og beregning af svejste konstruktioner og glasfiberelementer til struktureret ledelse af kritiske projekter.

Opgaverne i energibranchen dækker mange engineeringområder heriblandt 3D konstruktion, simulering og beregning af komponenter.

Typiske opgaver kan være:

  • 3D konstruktion af møllekomponenter i stål, aluminium, støbegods m.m.
  • Udvikling af løftegrej og transportudstyr
  • Materialesubstitution hvor metal erstattes med kompositmateriale
  • FEA på støbegods og svejste konstruktioner
  • Levetidsberegninger
  • Udarbejdelse af 2D tegningsmateriale
  • 3D print af skalamodeller til illustration af samlet installation
  • Instruktioner og brugermanualer til medarbejdere on-site

Udover vindindustrien leverer DAVINCI også ingeniørydelser til andre energibrancher. Vi har blandt andet opnået Achilles kvalificering og er således en godkendt leverandør af produkter og services til offshore og olie/gas industrien.