Medico

Medico

Udvikling og optimering af devices

DAVINCI development har været del af en række forskellige udviklingsprojekter for medicoindustrien og har stor erfaring i udviklingen af devices til brug på klinikker og operationsstuer. Vi deltager i konstruktion og optimering af medicokomponenter og apparater til både patienter og læger.

Opgaverne i medicobranchen omfatter typisk idégenerering, 3D design og konstruktion.
Typiske opgaver kan være:

  • 3D konstruktion af mikrodevices til operationsudstyr
  • Apparatkonstruktion og samspil mellem mekanik, sensorteknik og elektronik
  • Udvikling af greb og komponenter til integration med eksisterende medicodevice
  • Optimering af eksisterende udstyr, f.eks. fra tohånds- til enhåndsbetjening
  • Formgivning og produktionsmodning

DAVINCIs ingeniører har erfaring med at gennemføre user cases i klinikken, og involverer og observerer således ofte brugerne af medicoudstyret før udviklingsprocessen sættes i gang. Hermed sikrer vi, at der ikke kun er fokus på de tekniske løsninger, men at der også tages højde for betjeningsmæssige udfordringer og brugen af slutproduktet.