Andre nyheder

Kontakt

DAVINCI development søger til afdelingen i København udviklingsingeniører til plastkonstruktion indenfor medicobranchen.

Som vores nye medarbejder kommer du til at arbejde og indgå i udviklingsteams med udviklingsprojekter indenfor områderne konstruktion af apparater og produkter herunder produktionsmodning af emner.
Du vil, som udgangspunkt, have base fra vores kontor i København, men der vil også være tale om udstationering hos kunder alt afhængig af projektet.

Stillingen omfatter:

 • Udvikling og konstruktion af medicotekniske produkter og plastemner
 • Udvikling af mekanismer
 • Konceptudvikling
 • Produkt og produktionsmodning
 • Dokumentation – herunder tolerancesatte tegninger og evt. styrkeberegning


Kvalifikationer:

Vi forestiller os, at du er maskiningeniør, medicoingeniør eller tilsvarende med erfaring fra udvikling og produktionsmodning af plastemner i medicobranchen. Det vil være en fordel, hvis du yderligere har erfaring med et eller flere områder indenfor konstruktion: udvikling af apparater, produkter eller akustik.

Du har:

 • Analytiske og innovative evner
 • God mekanisk forståelse
 • Praktisk erfaring med mekanisk udvikling og plast
 • Erfaring med 3D konstruktion
 • Erfaring med værktøjskonstruktion og sprøjtestøbning
 • God evne til at gennemskue komplekse tekniske problemstillinger

Du er udadvendt og besidder et højt fagligt niveau. Er serviceminded, struktureret, handlekraftig og idérig. Du behersker engelsk i skrift og tale.

Vi tilbyder dig:

En fast stilling i et attraktivt og uformelt arbejdsklima med masser af udfordringer og muligheder for personlig og faglig udvikling i et internationalt miljø, hvor godt humør og en sjov hverdag vægtes højt. Du vil gennem en proaktiv indsat få stor indflydelse på firmaets og din egen fremtid. Der er tale om et selvstændigt, ansvarsfuldt og udfordrende job, i en virksomhed i stærk vækst og med et betydeligt potentiale.
Der er gode personaleforhold såsom en velfungerende personaleforening, attraktiv pensionsordning, sundhedsforsikring, fri telefon og betalt bredbånd. DAVINCI development har til huse i moderne og lyse lokaler, hvor kontorfaciliteter og teknisk udstyr er i absolut topklasse.

Hos DAVINCI development arbejder vi med vores værdier, som er: Kunde – og medarbejdertilfredshed, effektivitet, teamwork og engagement.
Hvis du kan genkende dig selv i disse værdier, så er du måske den rette kandidat.

 

Ansøgning:
Mener du, at ovenstående er noget for dig, så hører vi meget gerne fra dig snarest.

Ansøgning til stillingen skal ske via mail til job@davinci.dk mærket ”Udviklingsingeniør medico/plast” – ansøgninger vurderes løbende, derfor er der ikke anført en ansøgningsfrist.

Du er meget velkommen til at kontakte Aage Buch på +45 2270 4866 for yderligere information.

 

English version

 

DAVINCI development seek development engineers for plastic engineering inside the medico industry. Copenhagen office.

As our new employee you will work and be part of development teams with development projects in the areas of construction, machinery and process equipment. You will, in principle, be based in our office in Copenhagen, but there will also be deployment at customer’s workplace depending on the project.

The position includes:

 • Construction of medico equipment and plastic materials
 • Mechanisms development
 • Concept development
 • Product development and production maturity
 • Documentation – including tolerance made ​​drawings, possibly CE marking and possibly strength calculation.

Qualifications:

We imagine that you are a mechanical engineer, medico engineer or equivalent, preferably with a background in plastic engineering in the medico industry. It would be an advantage if you have experience with mechanical engineering: development of instruments, products, or acoustical engineering.

Position Requirements:

 • Analytical and innovative capabilities
 • Good mechanical understanding
 • Practical experience with mechanical development and plastic
 • Experience with 3D design
 • Experience in tool design and injection molding
 • Good ability to understand complex technical issues

You are outgoing and possess a high level of professionalism. You are service minded, structured, energetic and full of ideas. You speak and write fluent English.

We offer you:

An attractive and informal working environment with plenty of challenges and opportunities for personal and professional development in an international environment where good humor is a high priority. You will through a pro-active deployment have a great influence on the company and your own future. It is an independent, responsible and challenging job in a company rapidly growing and with considerable potential. There are good staff conditions such as a proper functioning staff association, attractive pension plan, health insurance, free phone and paid internet. You will join a modern and bright office where facilities and technical equipment is of the highest standards.

At DAVINCI development, we work with our values: Customer – and employee satisfaction, efficiency, teamwork and dedication.

If you recognize yourself in these values, then you might be the right candidate.

Application:
If you find the above interesting, we are looking forward to hearing from you soon.
Applications for the position must be made via email to job@davinci.dk market “Engineer for Plastic Development” – applications are continuously assessed, therefore there is no quoted deadline.

You are very welcome to contact Aage Buch +45 2270 4866 for further information.
[printfriendly]