Andre nyheder

Kontakt

Udviklingsingeniør til plastkonstruktion søges til vores afdeling i Sønderborg

Som vores nye medarbejder kommer du til at arbejde og indgå i udviklingsteams med udviklingsprojekter indenfor områderne konstruktion af apparater og produkter herunder produktionsmodning af emner.

Du vil, som udgangspunkt, have base i vores afdeling i Sønderborg, men der vil også være tale om udstationering hos kunder alt afhængig af projektet.

Stillingen omfatter:
• Konstruktion af plastemner og produkter
• Udvikling af mekanismer
• Evt. konceptudvikling
• Produkt og produktionsmodning
• Dokumentation – herunder tolerancesatte tegninger og evt. styrkeberegning

Kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du er maskiningeniør eller tilsvarende, gerne med en baggrund indenfor plastbranchen. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med et eller flere områder indenfor konstruktion: udvikling af apparater, produkter, mekanismer, mediko- eller akustikløsninger.

Du har:
• Analytiske og innovative evner
• God mekanisk forståelse
• Praktisk erfaring med mekanisk udvikling og plast
• Erfaring med 3D konstruktion
• Erfaring med værktøjskonstruktion og sprøjtestøbning
• God evne til at gennemskue komplekse, tekniske problemstillinger

Du er udadvendt og besidder et højt fagligt niveau. Er serviceminded, struktureret, handlekraftig og idérig. Du behersker engelsk i skrift og tale.

Vi tilbyder dig:
En fast stilling i et attraktivt og uformelt arbejdsklima med masser af udfordringer og muligheder for personlig og faglig udvikling i et kreativt miljø, hvor godt humør og en sjov hverdag vægtes højt. Du vil gennem en proaktiv indsat få stor indflydelse på firmaets og din egen fremtid. Der er tale om et selvstændigt, ansvarsfuldt og udfordrende job, i en virksomhed i stærk vækst og med et betydeligt potentiale.
Der er gode personaleforhold såsom en velfungerende personaleforening, attraktiv pensionsordning, sundhedsforsikring, fri telefon og betalt bredbånd. DAVINCI development har til huse i moderne og lyse lokaler, hvor kontorfaciliteter og teknisk udstyr er i absolut topklasse.

Hos DAVINCI development arbejder vi med vores værdier, som er: Kunde – og medarbejdertilfredshed, effektivitet, teamwork og engagement.
Hvis du kan genkende dig selv i disse værdier, så er du måske den rette kandidat.

Gagen forhandles individuelt efter kvalifikationerne.

Ansøgning:
Mener du, at ovenstående er noget for dig, så hører vi meget gerne fra dig snarest.
Ansøgning til stillingen skal ske via mail til job@davinci.dk mærket ”Udviklingsingeniør til plastkonstruktion – Sønderborg” – ansøgninger vurderes løbende, derfor er der ikke anført en ansøgningsfrist.

Du er meget velkommen til at kontakte Aage Buch på +45 2270 4866 for yderligere information.

[horizontal_line style=”8″ margin_top=”0″ margin_bottom=”0″]

English version

Development engineer for plastic engineering to our department in Soenderborg

As our new employee you will work and be part of our development teams with projects in the areas of 3D design of machinery and process equipment. You will be based in the department in Soenderborg, but there will also be stationing at the customers’ workplace depending on the project.

The position includes:
• 3D design of machinery or process equipment
• Mechanisms development
• Possibly concept development
• Product development and production maturity
• Documentation – including dimensioning and 2D drawings, and possibly FEA.

Qualifications:
We imagine that you are a mechanical engineer or equivalent, preferably with a background in plastic engineering. It would be an advantage if you have experience with mechanical design, development of mechanisms, medico or acoustical engineering.

Position Requirements:
• Analytical and innovative capabilities
• Good mechanical understanding
• Practical experience with mechanical development and plastic
• Experience with 3D design
• Experience in tool design and injection molding
• Good ability to understand complex technical issues

You are extrovert and possess a high level of professionalism. You are service minded, structured, energetic and full of ideas. You speak and write English fluently.

We offer you:
An attractive and informal working environment with plenty of challenges and opportunities for personal and professional development in a creative environment where good humor is a high priority. You will have great influence on the company and your own future. It is an independent, responsible and challenging job in a company rapidly growing and with considerable potential. There are good staff conditions such as a well-functioning staff association, attractive pension plan, health insurance, free phone and paid internet. You will join a modern and bright office where facilities and technical equipment are of the highest standards.

At DAVINCI development, we work with our values: Customer and employee satisfaction, efficiency, teamwork and dedication. If you recognize yourself in these values, then you might be the right candidate.
Salary is negotiated individually according to qualifications.

Application:
We look forward to hearing from you soon if you find the above interesting.
Applications for the position must be made via email to job@davinci.dk marked “Engineer for Plastic Development – Soenderborg” – applications are continuously assessed, therefore there is no quoted deadline.

You are very welcome to contact Aage Buch +45 2270 4866 for further information.
[printfriendly]