Andre nyheder

Kontakt

Fase 4 i DTC projektet – Produktionsgrundlag

Fase 4 i projektet – Produktionsgrundlag

DAVINCI development A/S er trådt ind i dansk motorsport, hvor vi har indgået et samarbejde med DTC om udviklingen af karrosserier til motorsportsserien, på baggrund af high-end sportscoupeer. Det drejer sig om en Audi RS5 og en Mercedes AMG C63. En Chevrolet Camaro, som er en af de nuværende DTC biler, benyttes som reference. Efter at CFD analyserne har sikret overvejende ens drag og downforce på de tre biler, er næste skridt at udarbejde produktionsgrundlaget for fremstilling af bilerne. Produktionsgrundlaget består af: STP filer af støbeforme, 2D tegninger samt skærefiler til ruderne, 2D tegninger af beslag til montering af chassis på rørrammen, laminatbeskrivelser og monteringsvejledninger.

STP filer af støbeforme

Sammen med kunden blev det besluttet, at hver bil skulle deles op i 14 skaller. Dette er besluttet af hensyn til fremstillingsprocessen, samt muligheden for at udskifte udsatte dele under og efter løbene. Det låste design af hver af bilerne er blevet splittet op i CAD programmet NX. Herefter er der for hver part oprettet en ny CAD fil, som er grundlaget for støbeformen. Flanger til samling af bilen er modelleret op, og det blev kontrolleret at der ikke er skarpe kanter, da det er en ulempe ved støbning med glasfiber. Med udgangspunkt i skallen er støbeformen modelleret op omkring denne, således at den er forberedt til infusion støbning.
De store udfordringer har til dels været, at finde de rigtige steder at ligge samlingsflangerne, samt at sørge for at slipvinkler i formen tillader så få formdelinger som muligt. Et af værktøjerne til dette arbejde har været afformningsfunktionen ”Draft Analysis” i NX, som gør at man kan udpege alle flader på emnet, og herefter fastsætte en afformningsretning. Via farvekoder kan man se hvilke overflader der både kan og ikke kan afformes korrekt. Dette har gjort det muligt at spotte de kritiske steder under reviews. Som en sidste kontrol inden frigivelse af filer til fræsning af formene, er alle skallerne samlet i en 3D fil. Derefter er STP filer eksporteret, og frigivet til produktionen.

2D tegninger samt skærefiler til ruderne

Det blev fra starten estimeret at ruderne skulle laves i 4 mm akryl. Igen er der oprettet en ny fil til hver af ruderne, hvor ruderne fra den låste model er importeret fra. Herefter er ruden tilpasset således, at der er plads til tolerancer i skaller og ruder, og der er lavet en rejfning rundt, som matcher en lille skrå vinkel i skallerne. Derefter er der lavet en udfoldning af ruderne som grundlag for en skærefil. På baggrund af 3D modellerne, er der lavet en 2D tegning som beskriver hulstørrelser, montering af tape, rejfning af ruderne, samt eksporteret en DXF skærefil.

2D tegninger af beslag til mellem rørramme og chassis

Under den indledende scanning af bilerne, blev der scannet en rørramme til bilerne. Denne er blevet modelleret op med alle de interfaces, som det er tilladt at bruge. Herefter er samlingen af skallerne, som er lavet som kontrol af opdelingen af bilerne, lagt oven på denne i NX. Herefter har vi været i stand til, at modellere beslag og rammer op, som skal bruges til at holde skallerne på plads.
En af de største udfordringer har især været, at få rammerne til for- og bagkofanger tilpasset til den dobbeltkrumme overflade, uden at fremstillingen bliver for dyr. Her har fokus været på hvor skallerne skal nittes på, således at rammerne tangerer skallerne på de punkter.

Laminatbeskrivelser

Det var fra start besluttet, at skallerne skal fremstilles af glasfiber i en infusions metode. Metoden går ud på at glasfibermåtter først placeres i formen, som derefter pakkes lufttæt med en plastikdug. Dette gør at man kan skabe vakuum i formen, og derefter suge polyesterresin ind i måtterne. Polyester kommer sammen med hærdematerialet ind i glasfibermåtterne, og binder alle måtterne sammen når det hærder op.

Laminatbeskrivelserne fortæller leverandøren hvor de forskellige lag og typer af måtter skal placeres, hvor der skal tilføjes forstærkninger, hvor evt. beslag skal støbes med i emnet, samt hvor emnerne skal skæres til efter hærdning og afformning. Eftersom vægt betyder meget for slutbrugeren, bliver type og tykkelse af glasfibermåtter og forstærkninger diskuteret med leverandøren.

Monteringsvejledninger

Sidste skridt af dokumentationspakken består af monteringsvejledninger for alle beslag, rammer, ruder og skaller. Dette bliver beskrevet ved hjælp af illustrationer hentet fra CAD programmet.

Læs om de andre faser i projektet:

Starten – DAVINCI træder ind i Dansk Motorsports kongeklasse
Fase 1 – De første skridt i DTC projektet
Fase 2 – Modellering af karroserier
Fase 3 – CFD analyse af karroserier
Fase 5 – Produktion af første serie og samling