Andre cases

Kontakt

3D printet Corona løsning

I forbindelse med at verden har fået Covid-19, har det givet flere af vores kunder gode ideer til at afhjælpe smitten. Ofte skal der ikke være langt fra tegning til færdigt produkt, og derfor er 3D print en god mulighed for at nå målet hurtigt med et godt resultat. Vi har tidligere set det med 3D printet ansigtsvisir.

PrecaGlove er en af vores kunder, der har løst problemet med de velkendte plastikhandsker der findes ved bl.a tag-selv slik, og frugtafdelinger i butikker. Problemet her er ofte, at man ikke kan skille dem af uden at komme i berøring med andre handsker.

Vi har haft fornøjelsen af at printe de første prototyper til handskedispenseren, og nu håber vi at Preca Gloves idé bliver taget godt imod ude i butikkerne, da det vil kunne løse et hygiejneproblem nu og senere.

PrecaGlove udtaler:
”For en nystartet virksomhed som PrecaGlove, har det vist sig at være altafgørende, at gå den vej som vi har gjort. Den første og primære tanke var, at der skulle laves én prototype, hvorefter der skulle laves værktøjer til plaststøbningen, ud fra denne prototype. Dog har samarbejdet med DAVINCI været en øjenåbner og resulteret i gentagende forbedringer, der har øget produktets effektivitet og anvendelighed suverænt. Hvis ikke vi havde fået DAVINCI til at lave gentagende prototyper, med nye forbedringer, ville vores nuværende produkt, og dets muligheder, ikke være eksisterende. Derudover skal samarbejdet med DAVINCI værdsættes yderligere, da deres hurtige tilbagemeldinger har været yderste tilfredsstillende for en virksomhed som os, der gerne vil fremad. Derudover er DAVINCIs arbejdsindstilling værd at nævne, da DAVINCI har en ”vi finder en løsning” tilgang, hvilket ikke skal undervurderes, da løsningsforslag og forbedringsmuligheder hurtigt bliver præsenteret, og kan tages i forbehold til nye prototyper.

Som mulighederne er i dag, er det ikke muligt at få engangshandsker på begge hænder ved eksempelvis bland-selv slik, salatbarer, buffeter eller i frugt- og brødafdelingen, uden man har berørt dem udvendigt. Af denne årsag tilbyder PrecaGlove en bord- og gulvmodel af handskedispenseren, så det ikke kun er kunder, men ligeledes ansatte der kan drage nytte af den hurtige og bakteriefri handskepåsætning. På nuværende tidspunkt hænder det ofte, at der bliver trukket flere handsker af holderen end nødvendigt, hvilket i sidste ende udgør et enormt handskespild. Dette er ikke en mulighed ved anvendelse af én af PrecaGloves handskedispensere, da der udelukkende tages udgangspunkt i én handske ad gangen, og dermed minimeres forbruget markant. Denne vigtige egenskab har DAVINCI ligeledes været med til at realisere. Ved ændring af handskerne har DAVINCI også hurtigt skulle lave nye prototyper, så handsker og prototype fungerer sammen. På dette punkt er DAVINCIs hurtige tilbagemeldinger endnu engang yderst vigtig og tilfredsstillende.”

– Carsten Knudsen, CEO, PrecaGlove